Zrealizované projekty

Více než 25 let zkušeností s výstavbou developerských projektů v oblasti bytové výstavby

Dolní Jirčany

- vznik nové ulice „Roklinka“ s 20-ti řadovými podkrovními domy s garáží
- kompletní inženýrské sítě

Oleško

- menší developerský projekt s 25-ti samostatnými pozemky pro individuální výstavbu
- realizace místní čistírny odpadních vod

Svémyslice - Velká zahrada

- projekt obsahoval 9 pozemků s individuální výstavbou
- celá lokalita je koncipována jako rezidenční.

Svémyslice - Bytový dům

- dva bytové domy postavené v intravilánu obce s 28 byty
- každý samostatný objekt je řešen 14 menšími startovacími byty pro mladé, variantně pro starší generaci

Satelitní město - Zvole

- 161 pozemků pro bytovou výstavbu ve třech etapách
- kompletní inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, elektrifikace, komunikace, veřejné osvětlení)
- tento projekt stál na začátku historie společnosti STOREAL
- 67 zrealizovaných řadových a samostatných rodinných domů