Zvole

1996 - 1998:  Realizace inženýrských sítí pro výstavbu individuálních rodinných domů - 161  pozemků

1998 - 2001: Výstavba 29 řadových rodinných domů ve dvou etapách

1998 - 2005: Výstavba 38 samostatných rodinných domů