Svémyslice

2005-2006: Realizace inženýrských sítí pro 45 pozemků v I. etapě

2005-2006: Výstavba 12 dvojdomů v I. etapě.

2006-2007: Realizaceinženýrských sítí pro 42 pozemků ve II. etapě.

2007-2009: Výstavba 26 dvojdomů ve II. etapě.

2009-2010: Realizace inženýrských sítí pro 55 pozemků ve III. etapě.

2010-2011: Výstavba 22 dvojdomů ve III. etapě.

2012-2013: Výstavba 7 dvojdomů.