Dolní Jirčany

2004-2005: Realizace inženýrských sítí pro výstavbuřadovýchdomů (vodovod, kanalizace, plynovod, elektro, veřejné osvětlení a komunikace).

2005-2006: Výstavba dvaceti řadových domů.