Březová - Oleško

2003-2005: Realizace inženýrských sítí včetně čistírny odpadních vod pro 32 pozemků určených k výstavbě RD a výstavba 2 rodinných domů.